russian germany english version wersja polska
Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o., 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 4,
tel. (0-87) 643-34-76 do 78, fax (0-87) 643-67-18, email: pom@pom.com.pl
NIP 846-13-81-642, REGON 790328177
Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000035544, Kapitał zakładowy Spółki: 532.800 zł