russian germany english version wersja polska

Separator do ziarna M 502

PRZEZNACZENIE

Separator M 502 przeznaczony jest do oczyszczania ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych z zanieczyszczeń lżejszych od materiału czyszczonego. Takie czyszczenie zalecane jest przed magazynowaniem w silosach.

Oczyszczanie ziarna szczególnie zalecane jest w przypadku załadunku do silosu przenośnikiem pneumatycznym, gdyż lżejsze frakcje koncentrują się w jednej części silosu co powoduje szereg niekorzystnych zjawisk (gorsza przepuszczalność, procesy gnilne).

Również ziarno przed zaprawieniem powinno być oczyszczone, ponieważ kurz i lekkie zanieczyszczenia pochłaniają część zaprawy, zmniejszając skuteczność zaprawiania.

Urządzenie charakteryzuje się:
  • małym zapotrzebowaniem mocy napędowej,
  • łatwością przestawienia z jednego miejsca na drugie oraz zainstalowaniem w dowolnym miejscu pod warunkiem dostępu do sieci elektrycznej,
  • możliwością współpracy z innymi urządzeniami, np. przenośnikami ślimakowymi: T 206/2; T 206/3; T 206/4; przenośnikami pneumatycznymi T 378/1; T 378/2.
Zalety używania separatora:
  • usunięcie zanieczyszczeń przed magazynowaniem - zabezpiecza to w dużym stopniu przed psuciem się ziarna,
  • usunięcie zanieczyszczeń przed suszeniem, a zatem wzrost wydajności suszenia,
  • znaczne zmniejszenie występowania kurzu zarówno przed jak i po suszeniu,
  • oczyszczone ziarno posiada większą wartość.
Wyposażenie dodatkowe
  • rura 2 m oddzielająca cyklon czyszczący od cyklonu odpylającego
  • zestaw nóżek do cyklonu odpylającego
Charakterystyka technicznaM 502
Wydajność separatora: do 15 t/h
Moc silnika: 3 kW
Obroty silnika: 2895 obr/min
Napięcie znamionowe: 400 V
Masa: 130 kg

Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o., 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 4,
tel. (0-87) 643-34-76 do 78, fax (0-87) 643-67-18, email: pom@pom.com.pl
NIP 846-13-81-642, REGON 790328177
Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000035544, Kapitał zakładowy Spółki: 532.800 zł