Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o., 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 4,
tel. (87) 643 34 76 do 78, fax (87) 643 67 18, email: pom@pom.com.pl