Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o.   

AGRO SHOW w Bednarach, 23-26 września 2016 r.