Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o.   

AGROTECH w Kielcach, 18-20 marca 2016 r.