Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o.   

POLAGRA PREMIERY w Poznaniu, 21-24 stycznia 2016 r.