Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o.   

Przystawka komunalna

Przystawka komunalna umożliwia bardziej precyzyjny wysiew graniczny. Regulację szerokości wysiewu w zakresie od 1,2 do 5 m. uzyskuje się dzięki klapom regulowanym niezależnie od siebie dla lewej i prawej strony.

przystawka do siewu rzędowego przystawka do siewu rzędowego przystawka do siewu rzędowegoProducent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych bez uwzględnienia w materiałach reklamowych. Niniejsze opracowanie nie może być traktowane jako oferta handlowa. Copyright(c) 2011 POM Augustów Sp. z o.o. i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych w ofercie maszyn rolniczych można uzyskać bezpośrednio o dealera firmy.