Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o.   

Zawieszenia niestandardowe do zamiatarek